نماینده مجلس: وام مرمت بافت‌های تاریخی از مهاجرت مردم جلوگیری می‌کند


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اعطای وام مرمت و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی در بافت‌های تاریخی از ترک منطقه سکونت و مهاجرت مالکان و ساکنان به سایر شهرها جلوگیری می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85149407/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C