نمونه گردشگری دسترس‌پذیر در کیش، باید در سایر شهرها الگوسازی شود


کیش- ایرنا- معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: گردشگری دسترس‌پذیر در منطقه آزاد کیش، نمادی از ارزش‌گذاری شهرها در خصوص تطبیق خدمات ارائه شده با نیازهای اقشار مختلف جامعه است که باید در همه شهرها همواره الگوسازی شود.  


منبع: https://www.irna.ir/news/84971172/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C