نوسروده سیده مسعود علوی تبار منتشر شد


به بهانه درگذشت زنده یاد محبت؛

سیدمسعود علوی تبار به مناسبت درگذشت زنده یاد محمدجواد محبت شعری سرود.

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات انا، محمدجواد محبت شاعر پیشکسوت صبح امروز به دلیل عارضه قلبی درگذشت.

علوی تبار شاعر بدین مناسبت شعری سرود:

به طومار عالم محبت نویس

به هر صفحه ی غم محبت نویس

بسازد قضایت گر انگشتری

تو بر سنگ خاتم محبت نویس

تو را گر به تقدیر غم پرورند

به پهنای ماتم محبت نویس

به هر لحظه در دفتر زندگی

ز شوری دمادم محبت نویس

اگر بهر ما نسخه ی مرهمی است

در آن جای مرهم محبت نویس

وجودم چو محو محبت بود

به پیشانی ام هم محبت نویس

دلت سبز و از هر غزل سبز تر

به هر طالع اوراد اگر آورند

به الفاظ درهم محبت نویس

دلا سبز بر صفحه ی روزگار

به اکرام هر دم محبت نویس

محمد جواد محبت بیا

به اوراق قلبم محبت نویس

گرامی بدار ای قلم نام او

تو با نظم محکم محبت نویس

محبت دوای دل آدمی است

تو بر درد آدم محبت نویس

انتهای پیام/


منبع: https://ana.press/fa/news/837672/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF