نگاه تصدی‌گرایانه و مرزگذاری برای هنر اشتباه است/ دولت فقط تسهیل‌گر است


تهران- ایرنا- معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه معاصرسازی در عین حفظ اصالت در این حوزه را دنبال می‌کنیم، گفت: مرزگذاری برای هنر و نگاه تصدی گرایانه دولت اشتباه است و باید تسهیل‌گر و رفع کننده موانع تولید و هنرمندان باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85289599/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1