نیاز به ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای مرمت خانه‌های تاریخی کشور

 


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3733082/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

نیاز به ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای مرمت خانه‌های تاریخی کشوروی افزود: صندوق احیا در حوزه مرمت خانه‌های تاریخی کمک می‌کند و در همین خصوص تاکنون بخشی از خانه سلیمان پور فسا مرمت شده است.
منزل تاریخی سلیمان پور در محله‌ای قدیمی معروف به محله خیابان پایین طالقانی قرار دارد که مالک آن فردی بنام محمدحسن سلیمان پور از خوانین ایل ذوالقدر و اولین شهردار فسا بوده است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای مرمت خانه‌های تاریخی کشور نیاز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدعزت الله ضرغامی در حاشیه بازدید از خانه سلیمان پور فسا گفت: برای تکمیل این خانه تاریخی با اختصاص بودجه باید به تدریج پیش برویم.
مهندس ضرغامی افزود: حداقل اعتبار برای مرمت خانه‌های تاریخی کشور ۸ هزار میلیارد تومان است، اما به علت کمبود بودجه مشکلاتی در تملک داریم که یک راه درمان موقت آن، مرمت با کمک مردم است و در روستای نوبندگان فسا شاهد این اتفاق خوب و بزرگ بودیم.