هتل بوتیک سرخه ای تبریز افتتاح شد


تبریز-ایرنا- هتل بوتیک خانه قدیمی سرخه ای تبریز با حضور وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی در محله تاریخی سرخاب این کهن شهر افتتاح شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133988/%D9%87%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF