هر استان چند امام‌زاده دارد؟/ عکس

هر استان چند امام‌زاده دارد؟/ عکس

لازم به ذکر است که بر اساس اعلام وزارت اوقاف و امور خیریه، ساخت بقعه امام زاده جدید در کشور ممنوع است.

۲۳۳۲۳۳


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1770563/%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

استان‌های فارس با ۱۴۵۱، مازندران با ۱۲۷۶ و گیلان با ۶۷۱، بیشترین امام‌زاده‌های ثبت شده را دارند.

براساس آمار به دست آمده از سایت «بقاع متبرکه» وابسته به سازمان اوقاف، در ایران ۸۱۶۷ امام‌زاده ثبت شده است.