هر استان کشور چند امام زاده دارد؟+ اینفو

استان‌های فارس با ۱۴۵۱، مازندران با ۱۲۷۶ و گیلان با ۶۷۱، بیشترین امام‌زاده‌های ثبت شده را دارند.

۲۱۲۲۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1765267/%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88

براساس آمار به دست آمده از سایت «بقاع متبرکه» وابسته به سازمان اوقاف، در ایران ۸۱۶۷ امام‌زاده ثبت شده است.

هر استان کشور چند امام زاده دارد؟+ اینفو

لازم به ذکر است که بر اساس اعلام وزارت اوقاف و امور خیریه، ساخت بقعه امام زاده جدید در کشور ممنوع است.