هر روز یک جاذبه گردشگری نطنز به مسافران معرفی خواهد شد


کاشان _ ایرنا_ رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نطنز گفت: امسال هر روز یک جاذبه گردشگری نطنز به مسافران و گردشگران معرفی خواهد شد و ظرفیت های گردشگری از جمله آثار تاریخی، طبیعی،مذهبی و مراکز خدمات گردشگری شهرستان به کمک شکوفایی اقتصادی نطنز می‌آید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85421744/%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B7%D9%86%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF