هزینه مرمت سه سرای بازار تاریخی اراک ۳۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود


اراک – ایرنا – معاون میراث‌ فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی گفت: هزینه مرمت سه سرای نوذری، گلشن و تقوایی بازار تاریخی اراک ۳۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969679/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%DB%B3%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF