هفتمین جشنواره فجر صنایع دستی بصورت بین المللی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هفتمین جشنواره صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر برای نخستین بار به صورت بین المللی برگزار می شود و همزمان از تمبر سرو سیمن نیز رو نمایی خواهد شد.
از ویژگی‌های این دوره از جشنواره صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر نسبت به دوره‌های گذشته، تعدد و تنوع بخش‌ها و برنامه‌های جنبی آن است که در بازه زمانی 26 بهمن‌ماه تا 4 اسفندماه در موزه ملی ایران برگزار خواهد شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3753912/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF