هلدینگ صنایع دستی راه‌اندازی می‌شود


تهران- ایرنا- معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از راه‌اندازی هلدینگ صنایع دستی خبر داد و گفت: تصمیم داریم با راه‌اندازی این هلدینگ به عنوان نهاد سیاست‌گذاری دولتی به بخش خصوصی اعتماد کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85140130/%D9%87%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF