همایش بزرگداشت «حکیم توس» برگزار می‌شود/ دستگاه‌ها پای کار بیایند


تهران- ایرنا- قائم مقام وزیر میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی، حکیم ابوالقاسم فردوسی را افتخار ملی دانست گفت: همایش دو روزه بزرگداشت «حکیم توس» در شهرهای مشهد و تهران برگزار می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85408847/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF