همگرایی فرهنگی میان فرش و صنایع‌دستی

همگرایی فرهنگی میان فرش و صنایع‌دستیبه گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی کشور با بیان این مطلب گفت: جهان در برابر فرش ایرانی سرخم کرده و تمام تلاش‌مان این است تا بتوانیم همگرایی فرهنگی را میان فرش به عنوان صنعت مادر و صنایع‌دستی به عنوان میوه‌های این فرهنگ برقرار کنیم.
مریم جلالی در بازدید از موزه فرش گفت: فرش به عنوان صنعت مادر حاصل سلیقه، دانش، قصه‌گویی، اسطوره و روایت‌هایی است که فرهنگ ما برای ما به ارمغان داشته است، باید تمام تلاش‌مان را انجام دهیم و بتوانیم از این داشته، گنجینه غنی و میراث‌فرهنگی کشورمان حفاظت و حراست کنیم که فقط یک محصول نیست بلکه یک فرهنگ است.
معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی کشور افزود: از خود محصول گرفته تا میراث ناملموسی که تولیدش، رنگرزی و آوا‌های کاری زنان با سلیقه و دانشمندی است که گره بر گره این فرش گذاشتند تا به امروز ما رسیده است.
او گفت: به‌نظر من صنایع‌دستی می‌تواند از موضوعات، موتیف‌ها، قصه‌ها و نقش‌های فرش‌های ایرانی بهره‌مند شود و آن را به محصولات امروزی متصل کند.
جلالی افزود: فرش با سایر محصولات صنایع‌دستی پیوند دارد، آن نقشی که در فرش به کار گرفته شده است همان نقش نیز در کاسه سفالی، گنبد، پارچه‌ها، دستبافته‌ها، گل‌دوزی‌ها و رودوزی‌ها نیز استفاده شده است. باید این پیوستار فرهنگی را حفظ کنیم.
معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی کشور تأکید کرد: فرش ریشه فرهنگ ایرانی است که با گره بر گره‌اش صبوری می‌آموزد و با ترکیب‌بندی و نقشش زیباشناسی دارد. همچنین سلامت فرش با ارگانیک بودن و برخاسته بودن از محصولات بومی‌اش بوده بنابراین یک بسته کامل فرهنگی است که حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاست را در بر می‌گیرد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3801549/%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C