«هه مروله» سنندج در مسیر قمصر


سنندج- ایرنا- سنت گلاب گیری در روستای امروله یا «هه مروله» از توابع شهرستان سنندج در حال گسترش است و حال در مسیر «قمصر» پایتخت گلاب گیری کشور قرار گرفته است مردمان این دیار عزم خود را جزم کرده اند تا عطر گل محمدی و بوی گلاب آن را در همه جای کشور پخش کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85135186/%D9%87%D9%87-%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D9%85%D8%B5%D8%B1