هوای اصفهان امروز سالم است

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _جمعه هشتم اردیبهشت‌ماه_ به شرح زیر است:

امروز دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۷۹، خرازی با شاخص ۹۴، پروین با شاخص ۵۴، رودکی با شاخص ۵۵ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوای امروز در ساعت منتهی به هفت صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۷۱ در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شده است.

در حال حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به‌جز شهر اصفهان، ایستگاه سجزی و مبارکه است. شاخص کیفی هوای مبارکه با قرار گرفتن روی عدد ۶۵ و سجزی با شاخص ۶۴ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا مانند مونوکسیدکربن، دی‌اکسیدگوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، ازن و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف دارد، به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.


منبع: https://www.imna.ir/news/657522/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های استانداری اصفهان، کاوه، جی، میثاق، خواجو، باغ غدیر، دانشگاه و شاهین‌شهر فعال نیست.