هوای اصفهان امروز سالم ثبت شد / ۱۴ ایستگاه در وضعیت زردبه گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _جمعه بیست‌وچهارم شهریورماه_ به شرح زیر است:

سنجش کیفیت هوای امروز در ساعت منتهی به هشت صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۹۳، در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شده است.

امروز دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد و خرازی با شاخص ۱۰۰، رودکی با شاخص ۶۵ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست منطقه اصفهان، امروز کیفیت هوا در ایستگاه‌های حمل‌ونقل شهرداری اصفهان در خیابان زینبیه با شاخص ۱۵۹ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

همچنین دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های خیابان ۲۵ آبان با شاخص ۱۰۳، انقلاب با شاخص ۱۰۴، کاوه با شاخص ۱۱۰ و کردآباد با شاخص ۱۱۲ در وضعیت (نارنجی)، پارک زمزم با شاخص ۶۸، دانشگاه صنعتی با شاخص ۹۰، رهنان با شاخص ۹۷، سپاهان‌شهر با شاخص ۶۹، فرشادی با شاخص ۶۸، فیض با شاخص ۷۴، میرزاطاهر با شاخص ۹۲ و ولدان با شاخص ۷۵ در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شده است.

در حال حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به‌جز شهر اصفهان، ایستگاه سجزی، مبارکه، شاهین‌شهر و قهجاورستان است. سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های قهجاورستان با شاخص ۱۰۱ در وضعیت (نارنجی)، شاهین‌شهر با شاخص ۶۱، سجزی با شاخص ۵۸ و مبارکه با شاخص ۶۱ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد. سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های استانداری اصفهان، خواجو، جی، باغ غدیر و شهرهای کاشان، خمینی‌شهر، زرین‌شهر، نجف‌آباد و دولت‌آباد فعال نیست.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا همچون مونوکسید کربن، دی‌اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، ازن و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف دارد، به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.


منبع: https://www.imna.ir/news/687578/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%D8%AF