هوای اصفهان با ۱۰ ایستگاه خاموش، قابل قبول ثبت شد

سنجش کیفیت هوای امروز در ساعت منتهی به ۹ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۸۹ در وضعیت هوای در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) ثبت شده است.

امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های استانداری اصفهان با شاخص ۱۱۵ و احمدآباد با شاخص ۱۲۳ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا مانند مونوکسیدکربن، دی‌اکسیدگوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.


منبع: https://www.imna.ir/news/632183/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%B1%DB%B0-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های پروین، کاوه، جی، باهنر، فرشادی، فیض، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر و دانشگاه فعال نیست.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز) ۵۱ تا ۱۰۰ هوای ناسالم (زرد) ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _ یکشنبه هجدهم دی‌ماه_ به شرح زیر است:

درحال‌حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به جز شهر اصفهان، ایستگاه‌های سجزی، شاهین‌شهر و مبارکه است که شاخص کیفی هوای سجزی با شاخص ۱۲۵ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، مبارکه با قرارگرفتن روی عدد ۶۴ سالم (زرد) و شاهین‌شهر با شاخص ۴۹ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

کیفیت هوا در ایستگاه خرازی با شاخص ۸۳ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد. همچنین ایستگاه کیفی هوا در خیابان رودکی با شاخص ۳۶ در وضعیت هوای پاک (سبز) است.