هوای اصفهان با ۲ ایستگاه فعال سالم ثبت شد

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های پروین، خرازی، رودکی، کاوه، جی، باهنر، فرشادی، فیض، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر و دانشگاه فعال نیست.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز) ۵۱ تا ۱۰۰ هوای ناسالم (زرد) ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

سنجش کیفیت هوای امروز در ساعت منتهی به ۱۰ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۷۷ در وضعیت هوای در وضعیت هوای قابل قبول، سالم (زرد) ثبت شده است.

درحال‌حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به جز شهر اصفهان، ایستگاه‌های سجزی، شاهین‌شهر و مبارکه است که شاخص کیفی هوای مبارکه با قرار گرفتن روی عدد ۶۸ در وضعیت هوای سالم (زرد)، شاهین‌شهر با شاخص ۳۵ و سجزی با شاخص ۱۹ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۷۰ و استانداری اصفهان با شاخص ۸۴ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _جمعه بیست‌وسوم دی‌ماه_ به شرح زیر است:

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا مانند مونوکسیدکربن، دی‌اکسیدگوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.


منبع: https://www.imna.ir/news/633459/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF