هوای اصفهان با ۸ ایستگاه خاموش سالم ثبت شد/سنجش کیفی ۵ دستگاه نارنجی

درحال‌حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به جز شهر اصفهان، شاهین‌شهر، مبارکه و سجزی است که شاخص کیفی هوای سجزی با شاخص ۱۱۳ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) و شاهین‌شهر با قرار گرفتن روی عدد ۹۰ و مبارکه با شاخص ۷۹ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه رودکی با شاخص ۲۸ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های کاوه با شاخص ۷۹ و میرزاطاهر با شاخص ۸۵ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های باهنر، فرشادی، فیض، خرازی، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر و دانشگاه فعال نیست.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/614277/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%B8-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%DB%B5-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _دوشنبه دوم آبان‌ماه_ به شرح زیر است:

امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۱۲۰، استانداری اصفهان با شاخص ۱۱۰، انقلاب با شاخص ۱۲۵، پروین با شاخص ۱۰۱ و رهنان با شاخص ۱۰۲ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.