هوای اصفهان با ۹ ایستگاه خاموش بر مدار سالم و زرد است

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه رودکی با شاخص ۳۷ در وضعیت هوای پاک (سبز) است.

امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۱۱۲، پروین با شاخص ۱۰۵ و رهنان با شاخص ۱۰۲ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های استانداری اصفهان با شاخص ۸۷، انقلاب با شاخص ۹۸، کاوه با شاخص ۹۸ و میرزا طاهر با شاخص ۹۰ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

درحال‌حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به جز شهر اصفهان، شاهین‌شهر و مبارکه است که شاخص کیفی هوای شاهین‌شهر با قرار گرفتن روی عدد ۱۰۴ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) و مبارکه با شاخص ۹۳ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/613774/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _شنبه سی‌ام مهرماه_ به شرح زیر است:

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های باهنر، فرشادی، فیض، خرازی، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر، دانشگاه و سجزی فعال نیست.