هوای اصفهان با ۹ ایستگاه خاموش بر مدار ناسالم/ایستگاه پروین در وضعیت قرمز

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های باهنر، فرشادی، فیض، خرازی، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر، دانشگاه، مبارکه فعال نیست.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک است.


منبع: https://www.imna.ir/news/605992/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _یکشنبه بیست‌وهفتم شهریورماه_ به شرح زیر است:

ایستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۱۱۹، استانداری اصفهان با شاخص ۱۱۱، رودکی با شاخص ۱۰۳ و رهنان با شاخص ۱۰۳ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

ایستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های انقلاب با شاخص ۹۱، کاوه با شاخص ۸۵ و میرزاطاهر با شاخص ۶۸ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

امروز ایستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه پروین با شاخص ۱۵۵ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) است.

در حال حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به جز شهر اصفهان، شاهین‌شهر است که شاخص کیفی هوای شاهین‌شهر با قرار گرفتن روی عدد ۵۷ و سجزی با شاخص ۹۱ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.