هوای اصفهان برای دومین روز پیاپی سالم است

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _یکشنبه بیست‌ویکم خردادماه_ به شرح زیر است:

در حال حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به‌جز شهر اصفهان، ایستگاه سجزی، مبارکه و شاهین‌شهر است. سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های سجزی با شاخص ۱۵۴ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) و شاهین‌شهر با شاخص ۶۵ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد. سنجش کیفیت هوا در مبارکه فعال نیست.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های استانداری اصفهان، کاوه، جی، میثاق، خواجو، باغ غدیر، دانشگاه فعال نیست.

سنجش کیفیت هوای امروز در ساعت منتهی به هشت صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۹۰ در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شده است.

امروز دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه خرازی با شاخص ۱۰۷ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۹۱، پروین با شاخص ۹۲ و رودکی با شاخص ۷۰ در وضعیت هوای سالم (زرد) است.

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا همچون مونوکسید کربن، دی‌اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، ازن و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف دارد، به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.


منبع: https://www.imna.ir/news/666380/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA