هوای اصفهان برای دومین روز پیاپی ناسالم است

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

وی افزود: امروز سنجش هوا در ایستگاه‌های خیابان ۲۵ آبان با شاخص ۱۴۵، خیابان کاوه با شاخص ۱۳۴، کردآباد با شاخص ۱۱۸، زینبیه با شاخص ۱۱۶، فرشادی با شاخص ۱۰۴ و خیابان ولدان با شاخص ۱۰۱ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۱۲۵، خرازی با شاخص ۱۳۹ و رودکی با شاخص ۱۰۲ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) ثبت شده است. ایستگاه استانداری اصفهان با شاخص ۷۷ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

مسئول امور کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل‌ونقل شهرداری اصفهان تصریح کرد: دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های دانشگاه صنعتی با شاخص ۹۷، رهنان با شاخص ۹۲، میرزاطاهر با شاخص ۸۹، پارک زمزم با شاخص ۸۶، خیابان فیض با شاخص ۶۸ و سپاهان‌شهر با شاخص ۵۸ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد. ایستگاه خیابان انقلاب فعال نیست.

همچنین بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست منطقه اصفهان، امروز شاخص اصفهان با قرار گرفتن روی عدد ۱۱۱ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) ثبت شده است.

در حال حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان، شهر اصفهان، سجزی، شاهین‌شهر، مبارکه و قهجاورستان است که دستگاه سنجش کیفی هوا در قهجاورستان با شاخص ۱۷۴ در وضعیت هوای ناسالم (قرمز)، سجزی با شاخص ۶۴، شاهین‌شهر با شاخص ۶۶ و مبارکه با شاخص ۷۲ در وضعیت هوای سالم (زرد) است. سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های خواجو، جی، باغ غدیر و شهرهای کاشان، خمینی‌شهر، زرین‌شهر، نجف‌آباد، دولت‌آباد فعال نیست.

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا همچون مونوکسید کربن، دی‌اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، ازن و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف دارد، به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.


منبع: https://www.imna.ir/news/677305/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

جمشید لقایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، درباره وضعیت سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌ها اظهار کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی از ۱۲ ایستگاه سنجش آلودگی هوای اصفهان، امروز شاخص کلی آلودگی هوا برابر ۱۰۱ و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. آلاینده غالب هوای کلانشهر اصفهان، ذرات معلق ۲.۵ میکرون است.