هوای اصفهان برای سومین روز سالم است/ ۹ ایستگاه کیفی هوا خاموش

ایستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های استانداری اصفهان با شاخص ۸۲، پروین با شاخص ۷۴، رودکی با شاخص ۸۷، رهنان با شاخص ۹۴ و کاوه با شاخص ۸۱ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

در حال حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به جز شهر اصفهان، شاهین‌شهر است که شاخص کیفی هوای شاهین‌شهر با قرار گرفتن روی عدد ۶۴ در وضعیت هوای سالم (زرد) و سجزی با شاخص ۱۰۲ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _شنبه بیست‌وششم شهریورماه_ به شرح زیر است:

امروز ایستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۱۲۰، انقلاب با شاخص ۱۱۱ و میرزاطاهر با شاخص ۱۰۴ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک است.


منبع: https://www.imna.ir/news/605813/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های باهنر، فرشادی، فیض، خرازی، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر، دانشگاه، مبارکه فعال نیست.