هوای اصفهان برای سومین روز متوالی با ۱۴ ایستگاه خاموش ناسالم است

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه استانداری اصفهان با شاخص ۱۳۴ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه رودکی با شاخص ۴۱ در وضعیت هوای پاک (سبز) است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/612891/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%B1%DB%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _سه‌شنبه بیست‌وششم مهرماه_ به شرح زیر است:

امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه احمدآباد با شاخص ۱۵۷ و پروین با شاخص ۱۵۳ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های انقلاب، رهنان، کاوه، میرزاطاهر، باهنر، فرشادی، فیض، خرازی، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر، دانشگاه، مبارکه و سجزی فعال نیست.

درحال‌حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به جز شهر اصفهان، مبارکه است که شاخص کیفی هوای مبارکه با قرارگرفتن روی عدد ۹۵ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.