هوای اصفهان برای عموم آلوده است/ایستگاه احمدآباد در وضعیت بنفش

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/614513/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4سنجش کیفیت هوا در ایستگاه پروین با شاخص ۱۴۳ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه رهنان با شاخص ۹۸ و میرزاطاهر با شاخص ۷۷ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های استانداری اصفهان با شاخص ۱۵۴، انقلاب با شاخص ۱۵۱ و کاوه با شاخص ۱۵۶ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _سه‌شنبه سوم آبان‌ماه_ به شرح زیر است:

درحال‌حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به جز شهر اصفهان، شاهین‌شهر، مبارکه و سجزی است که شاخص کیفی هوای سجزی با شاخص ۹۲، شاهین‌شهر با قرار گرفتن روی عدد ۱۰۰ و مبارکه با شاخص ۶۵ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه احمدآباد با شاخص ۴۱۲ در وضعیت هوای بسیار خطرناک (بنفش) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های رودکی، باهنر، فرشادی، فیض، خرازی، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر و دانشگاه فعال نیست.