هوای اصفهان برای گروه‌های حساس ناسالم است

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا مانند مونوکسید کربن، دی‌اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.


منبع: https://www.imna.ir/news/623705/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

کیفیت هوا در ایستگاه استانداری اصفهان با شاخص ۱۴۵ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، میانگین شاخص هوای کلانشهر اصفهان امروز_ پنجشنبه دهم آذرماه_ بر اساس داده‌های دریافتی ۹ ایستگاه شهرداری در وضعیت هشدار و ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) ثبت شده است.

امروز کیفیت هوا در ایستگاه‌های خیابان کاوه با شاخص ۱۵۱ و کردآباد با شاخص ۱۶۰ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست منطقه اصفهان، سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد و پروین با شاخص ۱۵۱ در وضعیت ناسالم برای عموم (قرمز) است.

در حال حاضر ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به جز شهر اصفهان، شاهین‌شهر، سجزی و مبارکه است که شاخص کیفی هوای شاهین‌شهر با قرار گرفتن روی عدد ۹۷ و سجزی با شاخص ۵۴ و مبارکه با شاخص ۹۲ در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های رودکی، خرازی، جی، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر و دانشگاه فعال نیست.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های انقلاب با شاخص ۱۳۶، فیض با شاخص ۱۳۹، باهنر با شاخص ۱۳۰، رهنان با شاخص ۱۲۶، ورزشگاه میثاق ۱۳۰، فرشادی با شاخص ۱۲۶ و میرزاطاهر با شاخص ۱۱۱ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.