هوای اصفهان بر مدار قرمز، ناسالم برای عموم ثبت شد/ ۱۴ ایستگاه کیفی هوا خاموش

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _دوشنبه بیست‌وپنجم مهرماه_ به شرح زیر است:

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه استانداری اصفهان با شاخص ۱۳۴ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

درحال‌حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به جز شهر اصفهان، شاهین‌شهر است که شاخص کیفی هوای شاهین‌شهر با قرار گرفتن روی عدد ۷۵ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/612617/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87

امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه احمدآباد با شاخص ۱۶۳ و پروین با شاخص ۱۹۱ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های انقلاب، رهنان، کاوه، میرزاطاهر، باهنر، فرشادی، فیض، خرازی، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر، دانشگاه، مبارکه و سجزی فعال نیست.