هوای اصفهان در ۱۵ منطقه قرمز و نارنجی است

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۱۵۸، پروین با شاخص ۱۵۳، خرازی با شاخص ۱۷۹، در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد. ایستگاه رودکی با شاخص ۸۱ در وضعیت سالم (زرد) است.

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا همچون مونوکسید کربن، دی‌اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، ازن و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف دارد، به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.


منبع: https://www.imna.ir/news/709596/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B5-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

به گزارش خبرگزاری ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _سه‌شنبه چهاردهم آذر_ به شرح زیر است:

امروز بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست منطقه اصفهان، ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا متعلق به شهرداری اصفهان در ایستگاه‌های انقلاب با شاخص ۱۵۸، پارک زمزم با شاخص ۱۵۵، دانشگاه صنعتی با شاخص ۱۶۳، زینبیه با شاخص ۱۶۲، سپاهان‌شهر با شاخص ۱۶۷، فرشادی با شاخص ۱۵۲، فیض با شاخص ۱۵۱، کردآباد با شاخص ۲۰۰، در وضعیت ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

در حال حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به‌جز شهر اصفهان، ایستگاه قهجاورستان، زرین‌شهر، سجزی، شاهین‌شهر و مبارکه، است، شاخص کیفی هوای قهجاورستان با شاخص ۱۶۳ در وضعیت (قرمز)، زرین‌شهر با شاخص ۱۱۹ در وضعیت (نارنجی)، سجزی با شاخص ۹۸، شاهین‌شهر با شاخص ۸۰ و مبارکه با شاخص ۶۳ در وضعیت (زرد) است. دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های استانداری اصفهان، جی، کاوه، میثاق، خواجو، باغ‌غدیر و شهرهای کاشان، خمینی‌شهر، نجف‌آباد، دولت‌آباد فعال نیست.

سنجش کیفیت هوای اصفهان امروز در ساعت منتهی به ظهر با قرار گرفتن روی شاخص ۱۵۲، در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) ثبت شده است.

همچنین سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های خیابان ۲۵ آبان با شاخص ۱۵۰، رهنان با شاخص ۱۳۱، میرزاطاهر با شاخص ۱۲۴ و ولدان با شاخص ۱۴۷ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.