هوای اصفهان سالم ثبت شد

جمشید لقایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، درباره وضعیت سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌ها، اظهار کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی از ۱۲ ایستگاه سنجش آلودگی هوای اصفهان، امروز شاخص کلی آلودگی هوا برابر ۹۶ و در وضعیت قابل قبول قرار دارد. آلاینده غالب هوای کلان‌شهر اصفهان، ذرات معلق ۲.۵ میکرون است.

مسئول امور کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل‌ونقل شهرداری اصفهان تصریح کرد: دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های فرشادی با شاخص ۸۷، ولدان با شاخص ۸۵، خیابان فیض با شاخص ۶۲، میرزاطاهر با شاخص ۶۱ و پارک زمزم با شاخص ۵۵ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد. ایستگاه سپاهان‌شهر با شاخص ۴۸ در وضعیت پاک (سبز) است. خیابان ۲۵ آبان فعال نیست.

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا همچون مونوکسید کربن، دی‌اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، ازن و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف دارد، به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.


منبع: https://www.imna.ir/news/671899/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه پروین با شاخص ۱۲۶ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد. ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۸۷، استانداری اصفهان با شاخص ۸۰ و رودکی با شاخص ۷۰ در وضعیت سالم (زرد) ثبت شده است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

در حال حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان، شهر اصفهان و شاهین‌شهر است که دستگاه سنجش کیفی هوا در شاهین‌شهر با قرار گرفتن روی عدد ۹۹ و سجزی با شاخص ۷۸ در وضعیت در وضعیت سالم (زرد) قرار دارد. سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های خرازی، خواجو، جی، باغ غدیر و شهرهای مبارکه، سجزی، کاشان، خمینی‌شهر، زرین‌شهر، نجف‌آباد و دولت‌آباد فعال نیست. ایستگاه قهجاورستان با شاخص ۱۲۱ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

وی افزود: امروز سنجش هوا در ایستگاه دانشگاه صنعتی با شاخص ۱۵۵ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد. ایستگاه‌های خیابان کاوه با شاخص ۱۳۵، کردآباد با شاخص ۱۲۷، انقلاب با شاخص ۱۱۸، خیابان زینبیه با شاخص ۱۱۱ و رهنان با شاخص ۱۰۵ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

همچنین بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست منطقه اصفهان، امروز شاخص اصفهان با قرار گرفتن روی عدد ۹۷ در وضعیت سالم (زرد) ثبت شده است.