هوای اصفهان سالم شد/۱۳ ایستگاه کیفی هوا خاموش

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _چهارشنبه بیست‌وهفتم مهرماه_ به شرح زیر است:

امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه احمدآباد با شاخص ۱۲۱ و استانداری اصفهان با شاخص ۱۱۱ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های انقلاب، رهنان، کاوه، میرزاطاهر، باهنر، فرشادی، فیض، خرازی، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر، دانشگاه و سجزی فعال نیست.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/613156/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه پروین با شاخص ۹۷ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه رودکی با شاخص ۳۹ در وضعیت هوای پاک (سبز) است.

درحال‌حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به جز شهر اصفهان، شاهین‌شهر و مبارکه است که شاخص کیفی هوای شاهین‌شهر با قرار گرفتن روی عدد ۷۹ و مبارکه با شاخص ۹۵ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.