هوای اصفهان سالم و بر مدار زرد است

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

جمشید لقایی مسئول امور کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره وضعیت سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌ها اظهار کرد: براساس اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای اصفهان، امروز آلاینده غالب هوای کلان‌شهر اصفهان، ذرات معلق ۱۰ میکرون (ریزگرد) بوده که شاخص آن برابر ۹۰ و در وضعیت قابل قبول است.

مسئول کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان افزود: امروز شاخص هوا در ایستگاه سپاهان‌شهر با شاخص ۶۹، دانشگاه صنعتی با شاخص ۷۱، کردآباد با شاخص ۷۵، خیابان فیض با شاخص ۷۷، میرزا طاهر با شاخص ۸۱، پارک زمزم با شاخص ۸۳، خیابان فرشادی با شاخص ۸۴، خیابان ۲۵ آبان با شاخص ۸۵، کاوه با شاخص ۸۸ و محله ولدان با شاخص ۹۱ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا همچون مونوکسید کربن، دی‌اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، ازن و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف دارد، به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.


منبع: https://www.imna.ir/news/667100/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

براساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست منطقه اصفهان، امروز شاخص هوا در ایستگاه‌های خیابان احمدآباد با شاخص ۱۱۵، رودکی با شاخص ۱۱۱، پروین با شاخص ۱۳۱ و بزرگراه خرازی با ۱۱۲ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) ثبت شده است. دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های استانداری اصفهان، جی، خواجو، باغ غدیر، دانشگاه فعال نیست.

وی ادامه داد: سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های میدان انقلاب با شاخش ۱۰۱، خیابان زینبیه با شاخص ۱۰۲ و محله رهنان با شاخص ۱۰۷ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.