هوای اصفهان قابل قبول ثبت شد/۴ ایستگاه کیفی هوا فعال

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا مانند مونوکسید کربن، دی‌اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، ازن و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف دارد، به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.


منبع: https://www.imna.ir/news/641136/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF-%DB%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84

سنجش کیفیت هوای امروز در ساعت منتهی به هفت صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۹۶ در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شده است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

در حال حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به‌جز شهر اصفهان، ایستگاه شاهین‌شهر، سجزی و مبارکه است که شاخص کیفی هوای شاهین‌شهر با قرار گرفتن روی عدد ۶۹ در وضعیت هوای سالم (زرد)، مبارکه با شاخص ۲۵ و سجزی با شاخص ۲۰ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه پروین با شاخص ۱۲۹ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _سه‌شنبه، بیست‌وپنجم بهمن‌ماه_ به شرح زیر است:

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۷۶، استانداری اصفهان با شاخص ۸۳ و خرازی با شاخص ۹۷ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های کاوه، جی، باهنر، فرشادی، فیض، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر و دانشگاه فعال نیست.