هوای اصفهان قابل قبول ثبت شد

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۸۹ و رودکی با شاخص ۷۴ در وضعیت هوای سالم (زرد) است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _چهارشنبه هفدهم خردادماه_ به شرح زیر است:

در حال حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به‌جز شهر اصفهان، ایستگاه سجزی، مبارکه و شاهین‌شهر است. شاخص کیفی هوای سجزی با قرار گرفتن روی عدد ۶۹ و شاهین‌شهر با شاخص ۷۱ در وضعیت هوای سالم (زرد) است. سنجش کیفیت هوا در ایستگاه مبارکه فعال نیست.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا همچون مونوکسید کربن، دی‌اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، ازن و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف دارد، به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.


منبع: https://www.imna.ir/news/665734/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF

سنجش کیفیت هوای امروز در ساعت منتهی به ۱۲ ظهر با قرار گرفتن روی شاخص ۹۹ در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) ثبت شده است.

امروز دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های خرازی با شاخص ۱۱۲ و پروین با شاخص ۱۲۲ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های استانداری اصفهان، کاوه، جی، میثاق، خواجو، باغ غدیر، دانشگاه فعال نیست.