هوای اصفهان ناسالم است – ایمنا

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های استانداری اصفهان، پروین، جی، میثاق، خواجو، باغ غدیر و شهرهای کاشان، خمینی‌شهر، زرین‌شهر، نجف‌آباد، دولت‌آباد، سجزی و مبارکه فعال نیست.

در حال حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به‌جز شهر اصفهان، ایستگاه قهجاورستان و شاهین‌شهر است، شاخص کیفی هوای قهجاورستان با شاخص ۲۲۵ در وضعیت بسیار ناسالم (بنفش) و شاهین‌شهر با شاخص ۶۱ وضعیت هوای سالم (زرد) است.

سنجش کیفیت هوای اصفهان امروز در ساعت منتهی به هشت صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۱۴۷، در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _جمعه، پنجم مهرماه_ به شرح زیر است:

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا همچون مونوکسید کربن، دی‌اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، ازن و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف دارد، به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.


منبع: https://www.imna.ir/news/699395/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۱۶۱ در وضعیت (قرمز)، خرازی با شاخص ۱۲۹ و رودکی با شاخص ۱۲۸ در وضعیت هوای ناسالم (نارنجی) قرار دارد.

امروز بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست منطقه اصفهان، ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا متعلق به شهرداری اصفهان در ایستگاه‌های خیابان کردآباد با شاخص ۲۰۴ در وضعیت بسیار ناسالم (بنفش)، انقلاب با شاخص ۱۶۰ و میرزاطاهر با شاخص ۱۵۳ در در وضعیت (قرمز) قرار دارد.

همچنین دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های خیابان ۲۵ آبان با شاخص ۱۲۹، پارک زمزم با شاخص ۱۳۹، دانشگاه صنعتی با شاخص ۱۴۲، رهنان با شاخص ۱۴۹، زینبیه با شاخص ۱۴۳، سپاهان‌شهر با شاخص ۱۳۰، فرشادی با شاخص ۱۴۳، فیض با شاخص ۱۴۸، کاوه با شاخص ۱۴۷و ولدان با شاخص ۱۴۱ در وضعیت (نارنجی) است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.