هوای اصفهان ناسالم است – ایمنا

جمشید لقایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، درباره وضعیت سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌ها، اظهار کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی از ۱۳ ایستگاه سنجش آلودگی هوای اصفهان، امروز شاخص کلی آلودگی هوا برابر ۱۱۵ و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. آلاینده غالب هوای کلان‌شهر اصفهان، ذرات معلق ۱۰ میکرون است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

مسئول امور کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل‌ونقل شهرداری اصفهان تصریح کرد: سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های انقلاب با شاخص ۹۸، رهنان با شاخص ۹۷، خیابان کاوه با شاخص ۹۵، کردآباد، میرزاطاهر و خیابان ولدان شاخص ۹۰، سپاهان‌شهر با شاخص ۷۶، خیابان فیض و فرشادی با شاخص ۷۴ در وضعیت هوای سالم (زرد) است.

همچنین بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست منطقه اصفهان، امروز شاخص اصفهان با قرار گرفتن روی عدد ۱۰۵ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) ثبت شده است.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۱۱۲ و خرازی با شاخص ۱۱۶ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد. ایستگاه پروین با شاخص ۸۵ و رودکی با شاخص ۸۲ در وضعیت هوای سالم (زرد) است.

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا همچون مونوکسید کربن، دی‌اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، ازن و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف دارد، به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.


منبع: https://www.imna.ir/news/674198/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

در حال حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان، شهر اصفهان، سجزی، شاهین‌شهر، مبارکه و قهجاورستان است که دستگاه سنجش کیفی هوا در قهجاورستان با قرار گرفتن روی عدد ۱۰۵ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد. شاهین‌شهر با شاخص ۷۲، سجزی با شاخص ۶۳ و مبارکه با شاخص ۸۶ در وضعیت هوای سالم (زرد) است. سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های استانداری اصفهان، خواجو، جی، باغ غدیر و شهرهای کاشان، خمینی‌شهر، زرین‌شهر، نجف‌آباد و دولت‌آباد فعال نیست.

وی افزود: امروز سنجش هوا در ایستگاه‌های خیابان زینبیه با شاخص ۱۲۳، دانشگاه صنعتی با شاخص ۱۲۲، خیابان ۲۵ آبان با شاخص ۱۰۹ و پارک زمزم با شاخص ۱۰۸ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.