هوای اصفهان ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد/۳ ایستگاه در وضعیت قرمز

ایستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۱۱۷، انقلاب با شاخص ۱۴۲، رودکی با شاخص ۱۴۴ و رهنان با شاخص ۱۱۳ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

امروز ایستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های استانداری اصفهان با شاخص ۱۵۵، پروین با شاخص ۱۵۵ و کاوه با شاخص ۱۵۳ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) است.

ایستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه میرزاطاهر با شاخص ۶۶ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک است.


منبع: https://www.imna.ir/news/606600/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF-%DB%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _سه‌شنبه بیست‌ونهم شهریورماه_ به شرح زیر است:

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های باهنر، فرشادی، فیض، خرازی، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر، دانشگاه، مبارکه فعال نیست.

درحال حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به جز شهر اصفهان، شاهین‌شهر است که شاخص کیفی هوای شاهین‌شهر با قرار گرفتن روی عدد ۸۶ و سجزی با شاخص ۷۴ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.