هوای اصفهان ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد

در حال حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به جز شهر اصفهان، سجزی و شاهین‌شهر است که شاخص کیفی هوای سجزی با قرار گرفتن روی عدد ۱۱۰ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) و شاهین‌شهر با شاخص با ۲۶ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _چهارشنبه سی‌ام آذرماه_ به شرح زیر است:

سنجش کیفیت هوا امروز در ساعت منتهی به ۹ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۱۳۳ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) ثبت شده است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا مانند مونوکسید کربن، دی‌اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.


منبع: https://www.imna.ir/news/628197/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز) ۵۱ تا ۱۰۰ هوای ناسالم (زرد) ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه استانداری اصفهان با شاخص ۱۵۸ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۱۳۶، انقلاب با شاخص ۱۴۴، پروین با شاخص ۱۱۰، رودکی با شاخص ۱۲۸، کاوه با شاخص ۱۲۹ و میرزاطاهر با شاخص ۱۳۲ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های رهنان، جی، باهنر، فرشادی، فیض، خرازی، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر، دانشگاه، مبارکه و شاهین‌شهر فعال نیست.