هوای اصفهان ناسالم برای گروه‌های حساس است

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های استانداری اصفهان، کاوه، جی، باهنر، فرشادی، فیض، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر و دانشگاه فعال نیست.

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا مانند مونوکسید کربن، دی‌اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، ازن و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف دارد، به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.


منبع: https://www.imna.ir/news/640876/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _دوشنبه، بیست‌وچهارم بهمن‌ماه_ به شرح زیر است:

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

در حال حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به‌جز شهر اصفهان، ایستگاه شاهین‌شهر، سجزی و مبارکه است که شاخص کیفی هوای مبارکه با شاخص ۵۷، شاهین‌شهر با قرار گرفتن روی عدد ۷۶ در وضعیت هوای سالم (زرد) و سجزی با شاخص ۴۰ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۱۳۰، پروین با شاخص ۱۰۹ و خرازی با شاخص ۱۲۵ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد. همچنین رودکی با شاخص ۷۳ در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوای امروز در ساعت منتهی به هشت صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۱۰۹ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) ثبت شده است.