هوای اصفهان ناسالم ثبت شد/تداوم خاموشی ۱۴ ایستگاه کیفی هوا

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _چهارشنبه یازدهم آبان‌ماه_ به شرح زیر است:

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های رودکی، رهنان، میرزاطاهر، انقلاب، کاوه، رودکی، باهنر، فرشادی، فیض، خرازی، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر و دانشگاه فعال نیست.

درحال‌حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به جز شهر اصفهان، شاهین‌شهر، مبارکه و سجزی است که شاخص کیفی هوای سجزی با شاخص ۷۷، شاهین‌شهر با قرار گرفتن روی عدد ۱۰۰ در وضعیت هوای سالم (زرد) و مبارکه با شاخص ۱۰۴ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه استانداری اصفهان با شاخص ۸۸ و پروین با شاخص ۹۶ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه احمدآباد با شاخص ۱۴۹ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/616363/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%DB%B1%DB%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7