هوای هیچ شهری امروز آلوده نیست / شاخص کیفی ۲۱ شهر سالم و پاک ثبت شد

قابل توجه است که سنجش کیفیت هوا امروز در شهرهای تبریز با شاخص ۳۵، ارومیه با شاخص ۴۲، شهرکرد با شاخص ۴۱، بیرجند با شاخص ۳۹، قم با شاخص ۴۵، سنندج با شاخص ۲۶ و یزد با شاخص ۳۳، در وضعیت پاک (سبز) قرار دارد، اما روز گذشته شهرهای ایلام، بوشهر، شهرکرد، بیرجند، بجنورد، سنندج، کرمان، کرمانشاه، یاسوج و یزد، در وضعیت پاک (سبز) بودند.

در نهایت بر اساس داده‌های موجود سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست و مقایسه شاخص کیفی هوا، امروز هیچ‌کدام از شهرها در وضعیت خطرناک (قهوه‌ای)، بسیار ناسالم (بنفش)، ناسالم (قرمز) و ناسالم (نارنجی) ثبت نشدند، اما تعداد ۱۴ شهر سالم (زرد)، هفت کلان‌شهر پاک (سبز) و شمار ۱۰ شهر بدون داده ثبت شده‌اند، به‌طوری که روز گذشته یک شهر ناسالم (نارنجی)، تعداد ۱۲ شهر سالم (زرد)، شمار ۱۰ شهر پاک (سبز) و هشت شهر بدون داده درج شد.

لازم به یادآوری است که روز گذشته، یازدهم فروردین، شهرهای تبریز، ارومیه، کرج، تهران، مشهد، اهواز، زنجان، زاهدان، قم، اراک، بندرعباس و همدان در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شدند.

بر این اساس، دستگاه سنجش کیفیت هوا امروز هیچیک از کلان‌شهرها در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار ندارد، در حالی که روز گذشته شهر اصفهان بر مدار ناسالم (نارنجی) ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، اگر نگاهی به روز گذشته و امروز _یکشنبه دوازدهم فروردین_ بیندازیم، می‌توانیم میزان و شدت آلودگی هوا که بر آسمان شهرهای مختلف گسترده شده است را به‌خوبی حس کنیم، از این‌رو خبرگزاری ایمنا به مقایسه شاخص کیفی هوا در شهرهای مختلف پرداخته است، بنابراین بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست، امروز شاخص کیفی هوای هیچ‌کدام از شهرها در وضعیت خطرناک (قهوه‌ای)، بسیار ناسالم (بنفش) و ناسالم (قرمز) قرار ندارد.

در همین راستا، کیفیت هوا امروز در شهرهای اصفهان با شاخص ۵۱، کرج با شاخص ۸۶، بوشهر با شاخص ۵۳، تهران با شاخص ۵۵، مشهد با شاخص ۶۷، بجنورد با شاخص ۶۲، اهواز با شاخص ۹۱، زنجان با شاخص ۸۱، زاهدان با شاخص ۵۵، کرمان با شاخص ۶۵، کرمانشاه با شاخص ۶۱، یاسوج با شاخص ۶۵، اراک با شاخص ۷۲ و بندرعباس با شاخص ۷۷، در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

به این ترتیب، شرایط امروز کیفی هوای در شهرهای اردبیل، ایلام، سمنان، شیراز، قزوین، همدان، گرگان، رشت، خرم‌آباد و ساری، ثبت نشده است، در حالی که روز گذشته شهرهای اردبیل، سمنان، شیراز، قزوین، گرگان، رشت، خرم‌آباد و ساری، بدون داده ثبت شد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/740714/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%DB%B2%DB%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9