هوای هیچ شهری امروز آلوده نیست

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/717402/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

بر این اساس، کیفیت هوا امروز در کلان‌شهرهای ایلام با شاخص ۲۰، بوشهر با شاخص ۴۱، قم با شاخص ۴۱، سنندج با شاخص ۳۹، رشت با شاخص ۳۵ و یزد با شاخص ۴۵، در وضعیت پاک (سبز) قرار دارد، اما روز گذشته شهرهای ایلام، رشت و سنندج در وضعیت پاک (سبز) بودند.

به این ترتیب، شرایط امروز کیفی هوای در کلان‌شهرهای اردبیل، زنجان، قزوین، یاسوج، گرگان، ساری، بندرعباس ثبت نشده است، در حالی که روز گذشته اردبیل، یاسوج، زنجان، گرگان، ساری، بندرعباس بدون داده درج شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، اگر نگاهی به روز گذشته و امروز _پنجشنبه چهاردهم دی_ بیندازیم، می‌توانیم میزان و شدت آلودگی هوا که بر آسمان شهرهای مختلف گسترده شده است را به‌خوبی حس کنیم، از این‌رو خبرگزاری ایمنا به مقایسه شاخص کیفی هوا در شهرهای مختلف پرداخته است که بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست، امروز هیچ‌کدام از کلان‌شهرها در وضعیت خطرناک (قهوه‌ای)، بسیار ناسالم (بنفش) و ناسالم (قرمز) قرار ندارد.

لازم است بدانیم، دستگاه سنجش کیفیت هوا روز گذشته سیزدهم دی در ایستگاه کلان‌شهرهای ارومیه، بیرجند، زاهدان، کرمانشاه، کرج، بوشهر، شهرکرد، بجنورد، شیراز، قم، کرمان، خرم‌آباد، همدان و یزد در وضعیت سالم (زرد) ثبت شدند.

در همین راستا، دستگاه سنجش کیفیت هوا امروز در کلان‌شهرهای تبریز با شاخص ۱۲۱، اهواز با شاخص ۱۲۳، کرمان با شاخص ۱۱۹، اراک با شاخص ۱۰۶، در وضعیت ناسالم نارنجی است، اما روز گذشته سیزدهم دی شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، مشهد، سمنان، قزوین، اهواز و اراک در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار داشتند.

در نهایت، بر اساس داده‌های موجود سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست و مقایسه شاخص کیفی هوا، امروز هیچ‌کدام از کلان‌شهرها در وضعیت خطرناک (قهوه‌ای)، بسیار ناسالم (بنفش) و ناسالم (قرمز) ثبت نشد، اما چهار شهر ناسالم (نارنجی)، تعداد ۱۴ کلان‌شهر سالم (زرد)، شش شهر پاک (سبز) و هفت کلان‌شهر بدون داده ثبت شده است، در حالی که روز گذشته هیچ شهری ناسالم (قرمز) نبود، هشت کلان‌شهر ناسالم (نارنجی)، تعداد ۱۴ شهر سالم (زرد)، شه کلان‌شهر پاک (سبز) و شش شهر بدون داده درج شد.

به این ترتیب سنجش کیفیت هوا امروز شهرهای کلانشهرهای ارومیه با شاخص ۵۷، اصفهان با شاخص ۷۳، کرج با شاخص ۷۲، تهران با شاخص ۹۵، شهرکرد با شاخص ۵۸، بیرجند با شاخص ۷۳، مشهد با شاخص ۶۸، بجنورد با شاخص ۵۹، سمنان با شاخص ۸۳، زاهدان با شاخص ۶۵، شیراز با شاخص ۶۷، کرمانشاه با شاخص ۷۳، خرم‌آباد با شاخص ۹۲، همدان با شاخص ۸۲، وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.