هوای پایتخت برای دومین روز پیاپی بر مدار نارنجی است

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۱۴۲، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۱۰۴، پاکدشت با شاخص ۱۳۳، پونک با شاخص ۱۰۳، پیشوا با شاخص ۱۱۱، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۱۴۴، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۴۶، چشمه با شاخص ۱۲۷، دانشگاه تهران با شاخص ۱۴۶، دماوند با شاخص ۱۴۵، سلامت با شاخص ۱۳۹، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۱۱۹، شهرداری منطقه دو با شاخص ۱۰۵، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۱۳۹، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۱۴۶، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۱۰۵، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۱۲۸، لواسانات با شاخص ۱۲۰، منطقه ۱۵ با شاخص ۱۴۶ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، سنجش کیفیت هوا امروز _شنبه سیزدهم آبان‌_ در ایستگاه‌های باقرشهر با شاخص ۱۷۶، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۱۵۴، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۱۵۵، شریف منطقه دو با شاخص ۱۵۶، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۶۶، فرمانداری شهرری با شاخص ۱۶۵، قائم با شاخص ۱۵۲، قرچک با شاخص ۱۵۵، ملارد با شاخص ۱۶۳ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/701365/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۶۱، اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۶۲، امام خمینی با شاخص ۸۷، پارک رازی با شاخص ۹۵، پاسداران با شاخص ۱۰۰، پردیس با شاخص ۱۰۰، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۷۸، رباط‌کریم با شاخص ۹۲، شهرداری چهار با شاخص ۸۳، قدس با شاخص ۷۱، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۸۰، میدان مفتح منطقه ۹ با شاخص ۷۹ در وضعیت سالم قرار دارد.