هوای پایتخت سالم ثبت شد

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های امام خمینی با شاخص ۵۳، پارک رازی با شاخص ۶۱، پاکدشت با شاخص ۶۸، پردیس با شاخص ۶۸، پونک با شاخص ۷۷، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۸۰، پیشوا با شاخص ۷۳، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۸۶، تهران پارک شکوفه با شاخص ۸۴، چشمه با شاخص ۹۰، دانشگاه تهران با شاخص ۸۶، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۷۴، دماوند با شاخص ۷۱، ژئوفیزیک با شاخص ۶۵، در وضعیت سالم قرار دارد.

همچنین دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۹۸، شریف منطقه دو با شاخص ۹۷، شهرداری دو با شاخص ۵۸، شهرداری چهار با شاخص ۷۸، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۶۶، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۹۶، شهرداری ۲۲ با شاخص ۵۶، شهریار با شاخص ۶۴، علم و صنعت با شاخص ۶۲، قدس با شاخص ۵۲، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۶۱، ملارد با شاخص ۹۹، منطقه ۱۵ با شاخص ۸۴ و میدان مفتح با شاخص ۹۱ در وضعیت سالم قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی ساز با شاخص ۳۰، اتوبان محلاتی با شاخص ۴۷، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۴۲، لواسانات با شاخص ۴۸ در وضعیت پاک (سبز) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/699397/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF

به گزارش خبرنگار ایمنا، سنجش کیفیت هوا امروز _جمعه پنجم آبان‌ماه_ در ایستگاه‌های باقرشهر را شاخص، قائم با شاخص ۱۵۲، قرچک با شاخص ۱۶۸ و ورامین با شاخص ۱۵۲، در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۱۱۷، پاسداران با شاخص ۱۰۳، سلامت با شاخص ۱۲۳، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۱۱۳، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۲۰، فرمانداری شهرری با شاخص ۱۴۱، در وضعیت نارنجی قرار دارد.