هوای ۱۰ شهر کشور پاک است/ یاسوج، جزو آلوده‌ترین شهرهای کشور

سنجش کیفیت هوا در کلان‌شهرهای ارومیه با شاخص ۳۰، اردبیل با شاخص ۲۵، ایلام با شاخص ۲۰، بوشهر با شاخص ۱۴، شهرکرد با شاخص ۴۵، زاهدان با شاخص ۴۱، قم با شاخص ۲۳، سنندج با شاخص ۱۹، کرمانشاه با شاخص ۲۳، همدان با شاخص ۲۳، در وضعیت پاک (سبز) قرار دارد، شرایط کیفی هوای کلان‌شهرهای گرگان، رشت، خرم‌آباد، ساری، بندرعباس و ثبت نشده است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/704805/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B0-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

به گزارش خبرگزاری ایمنا، بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست، سنجش کیفیت هوا در کلان‌شهر یاسوج با شاخص ۲۱۹، در وضعیت بسیار ناسالم (بنفش) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه کلانشهرهای تبریز با شاخص ۷۲، کرج با شاخص ۷۹، اصفهان با شاخص ۸۱، تهران با شاخص ۷۵، بیرجند با شاخص ۶۸، بجنورد با شاخص ۸۱، اهواز با شاخص ۶۵، زنجان با شاخص ۸۲، شیراز با شاخص ۵۸، کرمان با شاخص ۷۶، اراک با شاخص ۶۱، یزد با شاخص ۵۳ وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در کلان‌شهرهای مشهد با شاخص ۱۲۵، سمنان با شاخص ۱۲۵، قزوین با شاخص ۱۰۶، در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.