هوای ۱۵ شهر بر مدار سبز ثبت شد

بر این اساس، دستگاه سنجش کیفیت هوا امروز در ایستگاه‌های کلان‌شهرهای کرج با شاخص ۸۲، بوشهر با شاخص ۶۲، تهران با شاخص ۶۶، مشهد با شاخص ۶۳، اهواز با شاخص ۷۴، شیراز با شاخص ۷۵، کرمان با شاخص ۶۴، خرم‌آباد با شاخص ۵۴ و یزد با شاخص ۵۳، در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد، اما روز گذشته ششم اسفند، شهرهای اصفهان، کرج، تهران، بیرجند، مشهد، اهواز، شیراز، اراک و بندرعباس وضعیت هوای سالم (زرد) قرار داشتند.

به این ترتیب، شرایط امروز کیفی هوای در کلان‌شهرهای اردبیل، شهرکرد، بجنورد، سمنان، یاسوج، گرگان و ساری، ثبت نشده است، در حالی که روز گذشته شهرهای اردبیل، ایلام، شهرکرد، سمنان، یاسوج، گرگان و ساری، بدون داده ثبت شد.

در نهایت بر اساس داده‌های موجود سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست و مقایسه شاخص کیفی هوا، امروز هیچ‌کدام از کلان‌شهرها در وضعیت خطرناک (قهوه‌ای)، بسیار ناسالم (بنفش)، ناسالم (قرمز) و ناسالم (نارنجی) ثبت نشدند، اما امروز همانند روز گذشته ششم اسفند، تعداد ۹ شهر سالم (زرد)، شمار ۱۵ کلان‌شهر پاک (سبز) و هفت شهر بدون داده ثبت شدند.

قابل توجه است که سنجش کیفیت هوا امروز در ایستگاه شهرهای تبریز با شاخص ۳۲، ارومیه با شاخص ۱۵، اصفهان با شاخص ۳۱، ایلام با شاخص ۳۶، بیرجند با شاخص ۳۷، زنجان با شاخص ۴۹، زاهدان با شاخص ۲۷، قزوین با شاخص ۲۰، قم با شاخص ۴۳، سنندج با شاخص ۲۲، کرمانشاه با شاخص ۳۱، رشت با شاخص ۳۰، اراک با شاخص ۴۱، بندرعباس با شاخص ۴۰ و همدان با شاخص ۱۷، در وضعیت پاک (سبز) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/731102/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B5-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF

به گزارش خبرگزاری ایمنا، اگر نگاهی به روز گذشته و امروز _دوشنبه هفتم اسفند_ بیندازیم، می‌توانیم میزان و شدت آلودگی هوا که بر آسمان شهرهای مختلف گسترده شده است را به‌خوبی حس کنیم، از این‌رو خبرگزاری ایمنا به مقایسه شاخص کیفی هوا در شهرهای مختلف پرداخته است، بنابراین بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست، امروز هیچ‌کدام از شهرها در وضعیت خطرناک (قهوه‌ای)، بسیار ناسالم (بنفش)، ناسالم (قرمز) و ناسالم (نارنجی) قرار ندارد.

در همین راستا، روز گذشته ششم اسفند، ایستگاه‌های کلان‌شهرهای تبریز، ارومیه، بوشهر، بجنورد، زنجان، زاهدان، قزوین، قم، سنندج، کرمان، کرمانشاه، رشت، خرم‌آباد، همدان و یزد در وضعیت پاک (سبز) بودند.