هوش برتر از شبکه نسیم

فصل دوم «هوش برتر» با دکور و ساختار متفاوت از شبکه نسیم در حال پخش است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شرکت کنندگان در «هوش برتر» چندین ماه در فضای شبیه سازی شده، آموزش می بینند آموزشهایی که فقط مختص آنها نیست.

سری جدید «هوش برتر» به مراکز استانها می رود. شرکت کنندگان اول در مراکز استانها انتخاب می شوند و بهترین آنها به مرحله کشوری راه می یابند.

 گروه‌های سنی مختلف از سراسر کشور می‌توانند در فصل سوم برنامه هوش برتر شرکت کنند. فصل سوم این برنامه هم اکنون در مرحله طراحی سوال و بازی سازی است.

در پایان این فصل از «هوش برتر» در روزهای پایانی شهریور یه سوپرجام برگزار می شود که بین فینالیستها و طراحان مسابقه .


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3572338/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%85