هومن سیدی و محسن تنابنده جوایز اصلی افق‌های ونیز را شکار کردند

وی این جایزه را به مردم ایران اهدا کرد.

در همین مراسم محسن تنابنده نیز برای بازی در این فیلم عنوان بهترین بازیگر مرد را از آن خود کرد. تنابنده گفت انقدر خوشحالم که می‌توانم تا تهران پیاده بروم و از همسرش برای همه همراهی اش تشکر کرد.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1031620/%D9%87%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D9%82%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AFبه گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، لحظاتی پیش هومن سیدی در هفتاد و نهمین دوره جشنواره فیلم ونیز جایزه بهترین فیلم بخش افق‌های جشنواره را با فیلم “جنگ جهانی سوم” از آن خود کرد.