هویت سنگ نگاره ساسانی مشخص نیست

مدیرکل موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی گفت: در مطالعات اولیه، پژوهشگران این نقش برجسته را به محدوده استان فارس نسبت داده و نزدیک‌تر می‌دانند، ولی باید پژوهش‌های دقیق‌تری انجام شود که در آینده قطعا نتایج مشخص می‌شود.

مدیرکل موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: نقش برجسته‌ای که در موزه ملی است نقش یک سرباز نیست، بلکه یک مقام بلندپایه ساسانی است.

هویت سنگ نگاره ساسانی مشخص نیستبه گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرتضی ادیب زاده گفت: نقش برجسته ساسانی در موزه ملی ایران رونمایی شد و گروه‌های مختلفی به دیدن این اثر نفیس و کم‌نظیر که ۷ تیر از انگلیس به ایران بازگردانده شد، رفتند.

نقش برجسته ساسانی تا ۳۱ تیر در موزه ملی ایران در معرض نمایش عمومی است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3914621/%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

ادیب زاده افزود: باید کامل مشخص شود این نقش برجسته یک شخصیت سیاسی یا نظامی حتی شاید مذهبی است، تا انجام پژوهش و مطالعه علمی، بهتر است بگوییم سنگ‌نگاره یا نقش برجسته ساسانی تا ماهیت آن کامل مشخص شود.

او با بیان اینکه حدود ۳۵ سال پیش این سنگ نگاره به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده است، گفت: قدمت این سنگ نگاره ۲ هزار سال است.